Fazerin ravintolat: tilaa uutiskirje – saat etukoodin -kampanja

Fazerin ravintolat: tilaa uutiskirje – saat etukoodin -kampanja

JÄRJESTÄJÄ
Fazer Makeiset Oy, y-tunnus 0728786-8, osoite: PL 4, 00941 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fazer”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään yli 16-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?
Kampanja alkaa 30.5.2018 ja päättyy 31.7.2018. Voit osallistua kampanjaan antamalla yhteystietosi fazer.fi/tilaauutiskirje -sivuilta löytyvällä lomakkeella. Kampanjaan voi osallistua vain kerran.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kaikki Kampanjaan määräaikaan mennessä osallistuneet saavat ilmoittamaansa sähkö-postiin viestin, jossa kerrotaan salasana Fazer Candy Store -verkkokauppaan sekä etu-koodin, jolla tilauksen loppusummasta saa -15 % alennuksen. Etukoodi syötetään ostoskorissa sille varattuun kenttään. Ei koske toimituskuluja. Etu on voimassa 12.8.2018 asti.

Etua ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luo-vuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistu-jan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osal-listumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saata-vuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.