MYFAZERCAFÉ-KANTA-ASIAKASOHJELMAN SOPIMUSEHDOT

1.  MyFazerCafé-kanta-asiakasohjelma

MyFazerCafé-kanta-asiakasohjelma (”MyFazerCafé”) on ilmainen Fazer Café -kahviloiden kanta-asiakasohjelma. Kanta-asiakasohjelmaan liittyy älypuhelimeen ladattava mobiilikortti. Mobiilikortti on käytettävissä toistaiseksi. Mobiilikortin kautta tarjottavat kanta-asiakasedut ovat käytettävissä kaikissa Fazer Café -kahviloissa. 

Mobiilikortti sisältää tietoa kanta-asiakasohjelmasta ja siihen kuuluvista eduista sekä linkkejä ajankohtaiseen verkkosisältöön ja kahviloiden yhteystietoihin. Oikeudet mobiilikortissa oleviin sisältöihin ja kuvamateriaaliin kuuluvat Fazerille. Kanta-asiakasohjelmaan liittyvä verkkopalvelu ja viestintä toteutetaan vain suomen kielellä. Mobiilikortin sisältö on saatavilla myös ruotsin kielellä.

2. Liittyminen

MyFazerCafé-mobiilikortin voi ladata itselleen jokainen 18-vuotta täyttänyt yksityishenkilö. MyFazerCafé-mobiilikortti on henkilökohtainen.

Liittyminen kanta-asiakasohjelmaan tapahtuu lataamalla mobiilikortti älypuhelimeen osoitteessa www.fazer.fi/myfazercafe. Jäsen on velvollinen antamaan liittyessään oikeat henkilötietonsa ja jäsenen tulee huolehtia, että hänen ilmoittamansa henkilötiedot ovat ajan tasalla. Yhteystietoja voi hallinnoida mobiilikortin asetuksissa. Jäsenen nimi toimii puhelinnumeron lisäksi mobiilikortin tunnisteena ja nimen vaihtuessa jäsenen on tarvittaessa ladattava uusi mobiilikortti. Ilmoitathan muutoksesta myös suoraan Fazerille, jotta pystymme pitämään tietomme ajantasaisina.

Liittyminen edellyttää internet-yhteydellä varustettua älypuhelinta. Fazer ei vastaa matkapuhelinoperaattorien mahdollisesti perimistä tiedonsiirto- tai muista maksuista.

MyFazerCafé-mobiilikorttiin liittyvän ohjelmiston tuottaa ulkopuolinen palveluntarjoaja. Ohjelmiston käyttöä voi koskea erilliset ehdot, johon MyFazerCafe-jäsentä kehotetaan tutustumaan.

3. Henkilötiedot

MyFazerCafé -jäsenten henkilötietoja käsitellään Fazerin palveluiden käyttäjärekisterissä oheisen tietosuojaselosteen mukaisesti [kts. tietosuojaseloste]. Mobiilikortin lataamisen yhteydessä sinulta kysytään suostumus suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen Fazer-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä.

4. Edut

MyFazerCafé-jäsenelle tarjotaan erilaisia etuja, kuten vaihtuvia kanta-asiakastarjouksia. Edut voivat olla kertaluontoisia etuja tai etuja, jotka ovat voimassa määrätyn ajanjakson.

Kanta-asiakkaille myönnettävät edut ovat saatavilla mobiilikortista. Tietoa eduista voidaan lähettää suostumuksellasi myös sähköpostitse. Etujen lunastaminen edellyttää mobiilikortin käyttöönottoa ja etuja voi hyödyntää henkilökohtaisesti kaikissa Fazer Café -kahviloissa mobiilikorttia näyttämällä.

5. Viestintä

MyFazerCafé-kanta-asiakasohjelmaan liittyvä viestintä tapahtuu mobiilikortin ja sähköpostin välityksellä. Voit milloin tahansa kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit olemalla yhteydessä Fazeriin. Huomaathan, että mahdollisesta markkinointikiellostasi huolimatta voimme edelleen tarvittaessa lähettää sinulle asiakasviestintää. Mobiilikorttiin liittyvien push-palveluviestien vastaanottamista voit hallinnoida suoraan mobiilikortin asetuksissa.

6. MyFazerCafé-jäsenyyden irtisanominen

Fazerilla on oikeus irtisanoa jäsenyys yksipuolisesti välittömin vaikutuksin, mikäli jäsen olennaisesti rikkoo MyFazerCafé-kanta-asiakasohjelman sopimusehtoja. Irtisanomisilmoitus toimitetaan jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen. Irtisanomisen jälkeen jäsenellä ei ole oikeutta käyttää MyFazerCafé-etuja ja mobiilikorttia.

Jäsenyyden irtisanominen

7. Muutokset kanta-asiakasohjelmaan

Fazer pidättää oikeuden lakkauttaa tai keskeyttää MyFazerCafé-kanta-asiakasohjelman milloin tahansa kohtuullisessa ajassa lakkauttamisilmoituksesta. Fazer pidättää oikeuden muuttaa yksipuolisesti kanta-asiakasohjelman ehtoja, ei kuitenkaan olennaisesti jäsenen asemaa heikentävästi. Olennaisista sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenille sähköpostitse.

8. Fazerin vastuu

MyFazerCafé-jäsenet vapauttavat Fazerin sekä mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kanta-asiakasohjelmaan.

Fazer ei vastaa järjestäjästä riippumattomista tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kanta-asiakasohjelmaan osallistumisessa tai etujen vastaanottamisessa.

9. Järjestäjä

Kanta-asiakasohjelman tarjoaa ja siitä vastaa Oy Karl Fazer Ab.

Osoite: Fazerintie 6, Vantaa, PL 00941 HELSINKI

Yhteyshenkilö: Susanne Anttila, etunimi.sukunimi@fazer.com